โครงการดูแลและฟื้นฟูสุนัขไร้บ้าน

ตามวัตถุประสงค์ของสมาคมในการนำความรู้เรื่องสุนัขและการฝึกสุนัข มาทำประโยชน์และช่วยเหลือสังคม โดยสมาคมได้ร่วมฝึกสุนัขจรจัดในโครงการ “ฟื้นฟูและดูแลสุนัขไรบ้าน” ของคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมุ่งหวังจะนำไปสู่การปรับทัศนคติในการเลี้ยงสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะสุนัข อย่างรับผิดชอบ เพื่อช่วยลดปัญหาสุนัขจรจัดได้ต่อไปในอนาคต

สมาคมฯ มุ่งเน้นให้ความสำคัญในเรื่องเทคนิคการฝึกสุนัขเพื่อใช้ในการแก้ไขพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ของสุนัข ให้เจ้าของสุนัขสามารถฝึกสุนัขได้ด้วยตัวเอง นั้นหมายถึงจะมีสุนัขจำนวนน้อยลงถูกทิ้ง เพราะเจ้าของรับมือกับความดื้อหรือดุของสุนัขไม่ไหว

ครอบครัวนำร่องของโครงการฟื้นฟูและดูแลสุนัขไร้บ้าน ประกอบไปด้วยครอบครัวใจบุญ 3 ครอบครัว ที่รับสุนัขจรจัดจำนวน 6 ตัวเข้าไปเป็นสมาชิกครอบครัว
1.ครอบครัวคุณพิชัย รับอุปการะ ทิฟฟี่และไนกี้
2.ครอบครัวคุณอีฟ รับอุปการะ ลีโอกับไทเกอร์
3.ครอบครัวคุณเมาะ  รับอุปการะ เดอด๋า และโลตัส
สุนัขทั้ง 6 ตัว จะได้รับการฝึกให้รู้จักการเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น คือ นั่ง ชิด หมอบ คอย และฝึกเข้าสังคม ในขั้นสุดท้าย สุนัขทั้ง 6 ตัวนี้จะต้องเข้าการทดสอบการเป็นสุนัขนิสัยดี ของทางคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

One of TVSD objectives is to educate and change people attitude toward pet specially toward dog  : TVSD has been training dogs in ‘The Rescued Dog Rehabilitation Program’ This program is a  Faculty of veterinary Science , Kasetsart University. The objective is to promote responsible dog ownership and to encourage the training of well-mannered dogs.

There are 3 family  adopted 6 dogs from the shelter.
1.K.Pichai’s family and Nike & Tiffy
2.K Elf’s family and Leo&Tiger
3.K.Mor’s family and Der-Dar & Lotus

All 6 dogs will be taught  the fundamentals to basic obedience and emphasizes teaching proper manners. End of the program, all dogs will need to pass the Canine Good Citizen test, certified by Faculty of veterinary Science , Kasetsart University.

Posted in SAR Training | Leave a comment

The major flood disaster in Thailand 2011

“Thai volunteer for dogs and cats during the major flood disaster in Thailand 2011”

Thai major flood began around July 2011, and continued into December 2011. Over 12.8 million people were affected. Mass evacuations of people are being carried out by the government, unfortunately, without preparation, pets and animals were left behind in various areas. The animal authorities and volunteers had set up many special pet unit, tried to help them with many difficulties.

Thai Volunteer Search and Rescue Dog Association in collaboration with the Faculty of Veterinary,Kasetsart University, Private Rescue- Ruamkatanyu Foundation and shelter NGO-Pic-A-Pet 4 Home, in taking care of abandoned pets and the flood victims who did not want to leave their pets behind.

Our objectives.
1. Provided dry food for dogs and cats to Ruamkatanyu Foundation who deliver the pet food to the flood victims and their pets who trapped in individual house and to stray and abandoned dogs in remote area.
2. Be a volunteer working with veterinary team, treat, sterilize and rescue animal in flood area, brought to animals shelters.
3. Teamed up a response team, deliver dry pet food to the owner who was trapped in the flood so they could survive until the flood go down. Rescue abandoned dogs from the ongoing floods and brought them to the shelter.
4. Raising funds and get donated items eg. fans, cages, snacks, and mosquito repellent then distributed to animal evacuation center who need support.
5. Take care of the dogs at evacuation center – moving dogs in and out of their cages; walking a dog outdoors for exercise using appropriate equipment; cleaning up after the dogs while outside of their cages, and cleaning up dog cages.

Thank to the good support of government , private sector and volunteers, who help together that the mission had been able to complete.
Thai Volunteer Search and Rescue Dog Association will continue making significant social contributions, meanwhile continue training our dog to be ready for disasters that may occur at anytime.

Quote | Posted on by | Leave a comment

TVSD has been admitted to the IRO as an Associated Member

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2554
สมาคมไทยอาสาสมัครสุนัขกู้ภัยได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของ IRO– International Rescuedog Organisation

We are pleased to inform that our organization has been admitted to IRO as an Associated Member according to § 5.4. of the IRO-Constitution and due to the Executive Board Meeting of August 13th 2011.

 

Posted in SAR Training | Leave a comment

Companion First Aid Part II – Workshop

สัมนาเรื่องการช่วยเหลือชีวิตสุนัขเบื้องต้น ภาคปฎิบัติ เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2554

Posted in SAR Training | Tagged | Leave a comment

Companion First Aid Part I

สมาคมไทยอาสาสมัครสุนัขกู้ภ​ัย ร่วมกับโรงพยาบาลสัตว์เกษตร​ศาสตร์ บางเขน จัดอบรมสัมมนาเชิงวิชาการเร​ื่อง “การช่วยเหลือชีวิตและการทำ​ปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับสั​ตว์เลี้ยงอย่างถูกวิธี”
เมือวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2554 ณ โรงพยาบาลสัตว์เกษตรศาสตร์ บางเขน

TVSD together with Animal Hospital Kasetsart University, holding a”Companion first Aid” free Seminar and workshop on May 21, 2011 at Kasetsart University.

Posted in SAR Training | 1 Comment

Dog Blood Donation@Kaset Animal Hospital

เมื่อวันที่ 19 มี.ค. และ 27 มี.ค. 2554 สมาชิกไทยอาสาสมัครสุนัขกู้ภัยร่วมบริจาคเลือดให้กับน้องหมาป่วย ที่โรงพยาบาลสัตว์เกษตรศาสตร์บางเขน ทางสมาคมฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่นำสุนัขไปบริจาคเลือดในวันนั้น เพราะเลือดทุกยูนิตที่บริจาคในวันนั้น ถูกนำไปให้แก่น้องหมาป่วยที่กำลังรอคิวเลือดอยู่ เช่น คุณแม่พันธุ์โกลเดน รีทริฟเวอร์ ที่แท้ลูกตั้งแต่คืนก่อน  แต่ไม่สามารถผ่านำลูกออกได้เนื่องจากเกล็ดเลือต่ำ และกำลังรอเลือดอยู่ หลังจากนาซ่าให้เลือดเสร็จ คุณแม่โกลเด้นท์ก็เข้าห้องผ่าทันที ทุกครั้งที่พวกเราไปบริจาคเลือด คุณหมอจะเดินมาบอกเราว่า เลือดของน้องหมาเราถูกส่งไปให้น้องหมาในห้องผ่าตัดแล้ว วันนี้เราช่วยชีวิตน้องหมาได้หลายชีวิต…

ขอขอบคุณอาหารสุนัข Euro Premium ที่ให้อาหารสุนัขแก่น้องหมาที่มาร่วมบริจาคเลือดในครั้งนี้
 
Posted in SAR Training | 1 Comment

We love Pet by Pamornchai Supply

ไทยอาสาสมัครสุนัขกู้ภัย ร่วมสาธิตสุนัขกู้ภัย ในงาน We Love Pets ครั้งที่ 1 ซึ่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สถานทูตเบลเยี่ยม และหจก.ภมรชัยซัพพลาย จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “มอบความรักให้สัตว์เลี้ยง ปลูกฝังเยาวชนต้านภัยยาเสพติด” ระหว่างวันที่ 26 — 27 ก.พ. 54 ณ ศูนย์การค้าเจเจ มอลล์ เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง รวมถึงรณรงค์ให้การเลี้ยงสัตว์เป็นกิจกรรมทางเลือกสำหรับเด็กและเยาวชนในการ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และช่วยให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด


Posted in SAR Training | Leave a comment

Member get together

ผ่านไปแล้วด้วยดีนะคะ กับงานสังสันทน์ครั้งที่ 1 ของสมาคมฯ เมื่อวันที่ 20 ก.พ. ใครที่พลาดโอกาสมาร่วมงาน ขอบอกเลยนะคะว่าเสียดาย เกมสนุกสนาน, ของกินอร่อย, ของรางวัลเกมอลังการ, และของติดมือกลับบ้านกันเต็มที่ทุกท่าน

งานในครั้งนี้ จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากขาดสมาชิกมาร่วมงาน และขาดผู้สนับสนุน ที่ช่วยเติมสีสันให้เกมที่พวกเราแข่งขันกันสนุกสนาน และยังมีของที่ระลึก ให้ผู้ร่วมงานทุกท่าน”หอบ”กลับบ้านกันไปเต็มที่เลยค่ะ

ทางสมาคมฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่า   จะได้รับความกรุณาจากท่านผู้สนับสนุนใจดีอีกในโอกาสต่อ ๆ  ไป
และหวังอีกเช่นกันว่า เราจะมีสมาชิกที่เปี่ยมไปด้วยจิตอาสา มาร่วมงานกับทางสมาคมฯเพิ่มขึ้นต่อไป อย่าลืมนะคะว่า “จิตอาสา” ของท่าน คือสิ่งที่สมาคมฯคาดหวัง เหนือสิ่งอื่นใด ท่านไม่จำเป็นต้องมีสุนัข ก็สามารถเข้ามาร่วมงานกับทางสมาคมได้เสมอค่ะ

ทางสมาคมขอบคุณผู้สนับสนุนในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ
Goodies สนับสนุน อาหารแมว ขนาดทดลองใช้, ขนมสําหรับสุนัข, และโปสเตอร์ภาพสุนัข Shawpet สนับสนุน อาหารสุนัข ANF รสแกะ ขนาดบรรจุ 3 กิโลกรัม และผ้าเช็ดทําความสะอาดสัตว์เลี้ยงแบบพกพา
Dog N’ Joy สนับสนุน อาหารว่างสําหรับสุนัข, ขนมขัดฟันสุนัข, และอาหารสุนัข ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม เพือเป็นรางวัลสําหรับผู้ชนะเลิศการแข่งขัน
อาหาร สุนัข GM สนับสนุน อาหารสุนัข GM Turbo ขนาดทดลองใช้ และอาหารสุนัข ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม เพือเป็นรางวัลสําหรับผู้ชนะเลิศการแข่งขัน
Jerhigh สนับสนุน DVD “สุนัขหลวง ครอบครัวคุณทองแดง”
Euro Premium สนับสนุน อาหารสุนัข ขนาดทดลองใช้ และปฏิทินภาพสัตว์เลี้ยง

Posted in SAR Training | Leave a comment

TVSD@ KU Fair

งานเกษตรแฟร์ 2554 สมาคมไทยอาสาสมัครสุนัขกู้ภัยร่วมกับคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต์ นำสุนัขสายพันธุ์ต่าง ๆ มาให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป ให้ทราบถึงลักษณะสายพันธุ์ นิสัย โรคประจำสายพันธุ์ของสุนัข และวิธีการดูแลสุนัขที่ถูกต้อง

Posted in SAR Training | Leave a comment

Search and Rescue Simulation @ KU Fair

สมาคมไทยอาสาสมัครสุนัขกู้ภัย สุนัขค้นหาวัตถุระเบิด การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และมูลนิธิร่วมกตัญญู ร่วมจำลองสถานการณ์การเก็บกู้ ค้นหา และช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยจากวัตถุระเบิด ในงาน เกษตรแฟร์, 5 มีนาคม 2554 เพื่อประชาสัมพันธุ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักสุนัขกู้ภัยและทีมกู้ภัย และสร้างความมั่นใจแ่ก่บุคคลทั่วไปในกรณีเกิดภัยพิบัติ พวกเราพร้อมให้ความช่วยเหลือทุกที ทุกเวลา

Demonstration of how TVSD Search and Rescue Dog Teams working, together with MRT K-9 (search for explosives) and rescue team. WE are READY for any missions, anytime, any places…

Posted in SAR Training | Leave a comment